PiS - rządy i opozycja

O wszystkim, czyli o niczym...

Moderatorzy: paul_proteus, President

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez Sun Tzu » 15 lutego 2018, 00:37

Hmmm... Podstawą do określenia średniej wysokości wynagrodzenia nauczyciela jest tzw. kwota bazowa zapisana w ustawie budżetowej. Od 1 kwietnia 2018 roku ta kwota będzie wynosić 2 890,57 zł. Zgodnie z przepisami, średnie zarobki dla poszczególnych szczebli zawodowych wynoszą: dla nauczyciela stażysty 100% kwoty bazowej (2 890,57 zł brutto); dla nauczyciela kontraktowego 111% kwoty bazowej (3 208,53 zł); dla nauczyciela mianowanego – 144% (4 162,42 zł); a dla nauczyciela dyplomowanego 184% (5 318,64 zł).Biorąc pod uwagę zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia nauczycieli na które ma wpływ: posiadany stopień zawodowy, kwalifikację, wymiar zajęć, okres zatrudnienia, jakość świadczonej pracy, wykonywanie dodatkowych zajęć, powierzenie stanowiska, sprawowanie funkcji, praca w trudnych lub uciążliwych warunkach, może się okazać, że jeden nauczyciel będzie otrzymywał wynagrodzenie wyższe od średniego a drugi niższe, w sumie zaś ich wynagrodzenia nie będą niższe niż wynagrodzenie średnie przewidziane w Karcie Nauczyciela. Sądzę, że warto wiedzieć, że kwota bazowa określa ogólny poziom wydatków gminy na płace kadry pedagogicznej z uwzględnieniem podziału nauczycieli na poszczególne stopnie awansu. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, w regulaminie uzgodnionym ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli, ustala wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki przyznawania dodatków w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli składające się ze składników, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN. Warto podkreślić, że np. przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest obligatoryjne na co wskazuje zwrot z przepisów „składa się” (nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w szkole dodatek ten może być przyznany dopiero po 6 miesiącach pracy). Oczywiście, w przypadku, gdy nauczyciel nie osiągnie wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej otrzyma dodatek wyrównawczy, bo gwarancja minimalnego wynagrodzenia obejmuje także tę grupę zawodową. Reasumując mój nieco przydługi wywód: każda gmina może mieć nieco inny regulamin przyznawania dodatków dla nauczycieli, więc odpowiedź na zadane pytanie jest w praktyce - bez przeanalizowania regulaminów obowiązujących w ponad 2,5 tys. gmin w Polsce - niemożliwa.
Sun Tzu
VIP
VIP
 
Posty: 4277
Dołączył(a): 11 października 2011, 22:55

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez dragoness » 15 lutego 2018, 08:05

jak to się pięknie czyta...Szkoda, że zero pokrycia w rzeczywistości.
Avatar użytkownika
dragoness
VIP
VIP
 
Posty: 8974
Dołączył(a): 26 lutego 2009, 19:56

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez Sun Tzu » 15 lutego 2018, 08:59

Z całym szacunkiem: ale co, k...a, z tego co napisałem nie ma pokrycia w rzeczywistości?
Sun Tzu
VIP
VIP
 
Posty: 4277
Dołączył(a): 11 października 2011, 22:55

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez dragoness » 15 lutego 2018, 10:08

Na przykład to
przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest obligatoryjne na co wskazuje zwrot z przepisów „składa się”
Mogę podać nazwiska nauczycieli, którzy go nie dostają, pomimo niewątpliwych zasług.
Avatar użytkownika
dragoness
VIP
VIP
 
Posty: 8974
Dołączył(a): 26 lutego 2009, 19:56

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez Sun Tzu » 15 lutego 2018, 11:25

W kilka minut można znaleźć paręnaście opinii prawnych, z których część mówi, że dodatek motywacyjny ma charakter obligatoryjny a część, że fakultatywny :rotfl: Jest dla mnie osobiście rzeczą dziwną, że w tak istotnej sprawie dla nauczycieli do Sądu Najwyższego o interpretację nie wystapił np. Związek Nauczycielstwa Polskiego... Ale, z drugiej strony, Sąd Najwyższy w Polsce potrafił wydać w identycznej sprawie kilkanaście wyroków na "tak" i kilkanaście wyroków na "nie", dlatego osobiście mnie dziwi, że ktoś broni tego SN przed zmianami... Kilka przykładów na orzecznictwo...

Dodatek motywacyjny jest dodatkiem fakultatywnym odnoszącym się do jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć (wyrok WSA w Olsztynie z 26.08.2008 r., II SA/Ol 365/08; wyrok WSA we Wrocławiu z 25.10.2012 r., IV SA/Wr 714/11).

Uzależnienie wypłaty dodatku motywacyjnego od posiadanych przez gminę środków finansowych jest sprzeczne z art. 30 ust. 1 pkt 2 KN (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 30.10.2000 r., PR 0911/2/2000).

Uzależnienie otrzymania dodatku motywacyjnego od długości zatrudnienia w danej placówce, nie mieści się wśród ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i wykracza poza upoważnienie ustawowe do uszczegółowienia przez radę gminy zapisów ustawowych w zakresie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania (wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 marca 2010 r., III SA/Kr 1007/2009).

Jeżeli pracownik spełni wymagania określone w rozporządzeniu i regulaminie, w wyniku czego dodatek motywacyjny został mu przyznany, to staje się on składnikiem jego wynagrodzenia, zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela. Przyjmuje się, że przyznanie tego dodatku, równoznaczne ze zmianą warunków płacy na korzyść pracownika następuje w drodze tzw. dorozumianego porozumienia zmieniającego, gdyż pracownik w milczący sposób akceptuje korzystniejsze dla siebie warunki. Jeżeli dodatek motywacyjny jest objęty warunkami indywidualnej umowy o pracę, pozbawienie tego dodatku, jako stałego składnika wynagrodzenia wymaga wypowiedzenia warunków płacy (art. 42 k.p.). Wprowadzenie w akcie prawa miejscowego regulacji przewidującej jednostronne pozbawienie lub zmniejszenie albo zawieszenie tego składnika wynagrodzenia byłoby zatem sprzeczne z przepisami kodeksu pracy (art. 42 § 1 w zw. z art. 29 § 1). Zmiana tego składnika wynagrodzenia na niekorzyść pracownika wymaga zatem wypowiedzenia zmieniającego (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2007 r., IV SA/Wr 278/2007).

Odebranie przyznanego dodatku motywacyjnego stanowi pogorszenie warunków płacy i wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 Kodeksu pracy). Regulamin wynagradzania nie może przewidywać sytuacji, skutkujących odebraniem przyznanego dodatku motywacyjnego. Nauczycielowi można ewentualnie nie przyznać dodatku motywacyjnego na kolejny okres, ale nie można go odebrać w okresie, na który został przyznany. Odebranie prawa do dodatku motywacyjnego może nastąpić w sytuacjach prawem określonych – w przypadku zawieszenia nauczyciela w obowiązkach (art. 84 ust. 2 Karty Nauczyciela), w okresie urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela), czy w przypadkach, kiedy wynagrodzenie nie przysługuje (np. urlop bezpłatny).

Sądzę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zapoznanie się z regulaminem przyznawania dodatków motywacyjnych i skontaktowanie się z dobrym prawnikiem...
Sun Tzu
VIP
VIP
 
Posty: 4277
Dołączył(a): 11 października 2011, 22:55

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez amatorski » 15 lutego 2018, 15:04

Sun Tzu napisał(a):W kilka minut można znaleźć paręnaście opinii prawnych, z których część mówi, że dodatek motywacyjny ma charakter obligatoryjny a część, że fakultatywny :rotfl: Jest dla mnie osobiście rzeczą dziwną, że w tak istotnej sprawie dla nauczycieli do Sądu Najwyższego o interpretację nie wystapił np. Związek Nauczycielstwa Polskiego... Ale, z drugiej strony, Sąd Najwyższy w Polsce potrafił wydać w identycznej sprawie kilkanaście wyroków na "tak" i kilkanaście wyroków na "nie", dlatego osobiście mnie dziwi, że ktoś broni tego SN przed zmianami... Kilka przykładów na orzecznictwo...

Dodatek motywacyjny jest dodatkiem fakultatywnym odnoszącym się do jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć (wyrok WSA w Olsztynie z 26.08.2008 r., II SA/Ol 365/08; wyrok WSA we Wrocławiu z 25.10.2012 r., IV SA/Wr 714/11).

Uzależnienie wypłaty dodatku motywacyjnego od posiadanych przez gminę środków finansowych jest sprzeczne z art. 30 ust. 1 pkt 2 KN (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 30.10.2000 r., PR 0911/2/2000).

Uzależnienie otrzymania dodatku motywacyjnego od długości zatrudnienia w danej placówce, nie mieści się wśród ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i wykracza poza upoważnienie ustawowe do uszczegółowienia przez radę gminy zapisów ustawowych w zakresie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania (wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 marca 2010 r., III SA/Kr 1007/2009).


Jeżeli pracownik spełni wymagania określone w rozporządzeniu i regulaminie, w wyniku czego dodatek motywacyjny został mu przyznany, to staje się on składnikiem jego wynagrodzenia, zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela. Przyjmuje się, że przyznanie tego dodatku, równoznaczne ze zmianą warunków płacy na korzyść pracownika następuje w drodze tzw. dorozumianego porozumienia zmieniającego, gdyż pracownik w milczący sposób akceptuje korzystniejsze dla siebie warunki. Jeżeli dodatek motywacyjny jest objęty warunkami indywidualnej umowy o pracę, pozbawienie tego dodatku, jako stałego składnika wynagrodzenia wymaga wypowiedzenia warunków płacy (art. 42 k.p.). Wprowadzenie w akcie prawa miejscowego regulacji przewidującej jednostronne pozbawienie lub zmniejszenie albo zawieszenie tego składnika wynagrodzenia byłoby zatem sprzeczne z przepisami kodeksu pracy (art. 42 § 1 w zw. z art. 29 § 1). Zmiana tego składnika wynagrodzenia na niekorzyść pracownika wymaga zatem wypowiedzenia zmieniającego (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2007 r., IV SA/Wr 278/2007).

Odebranie przyznanego dodatku motywacyjnego stanowi pogorszenie warunków płacy i wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 Kodeksu pracy). Regulamin wynagradzania nie może przewidywać sytuacji, skutkujących odebraniem przyznanego dodatku motywacyjnego. Nauczycielowi można ewentualnie nie przyznać dodatku motywacyjnego na kolejny okres, ale nie można go odebrać w okresie, na który został przyznany. Odebranie prawa do dodatku motywacyjnego może nastąpić w sytuacjach prawem określonych – w przypadku zawieszenia nauczyciela w obowiązkach (art. 84 ust. 2 Karty Nauczyciela), w okresie urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela), czy w przypadkach, kiedy wynagrodzenie nie przysługuje (np. urlop bezpłatny).

Sądzę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zapoznanie się z regulaminem przyznawania dodatków motywacyjnych i skontaktowanie się z dobrym prawnikiem...w przytoczonych uzasadnieniach wyroków nie ma sprzeczności; każde odnosi się do innej sytuacji;

a wracając do realiów - dodatki przyznaje się na ogół na określony czas - kwartał, półrocze, itp.; i można otrzymać dodatek w wysokości 0%
amatorski
Ekspert
Ekspert
 
Posty: 81
Dołączył(a): 30 maja 2013, 11:08

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez Sun Tzu » 15 lutego 2018, 15:47

Hmm... Dodatek motywacyjny w przypadku nauczycieli z placówek w których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Jasła nie może być niższy niż 5% średniego wynagrodzenia i wyższy niż 10% średniego wynagrodzenia a jest przyznawany na okres od 2 do 6 miesięcy. Oczywiście, jako średnie wynagrodzenie Rada Miasta Jasła uznała "średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty" wedlug stanu na dzień 1 września roku poprzedniego...

p.s.

Zainteresowanym sugeruję zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w ościennych gminach i wyciągnięcie stosownych wniosków. Zwłaszcza, że w Jaśle dzieci nie brakuje i szkół się nie zamyka... Ale co ja tam będę sugerował rozwiązania ;)
Sun Tzu
VIP
VIP
 
Posty: 4277
Dołączył(a): 11 października 2011, 22:55

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez Jozin.1 » 18 lutego 2018, 11:55

Tak z innej beczki...

Obrazek
http://img.wiocha.pl/images/8/6/86eae5532d64e325e15ee0a1fc6d05e9.jpg

To mi się podoba - jak wszyscy to wszyscy.... Przyjdzie czas i na tow. Piotrowicza...
Avatar użytkownika
Jozin.1
VIP
VIP
 
Posty: 1056
Dołączył(a): 18 grudnia 2017, 23:22

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez Sun Tzu » 18 lutego 2018, 13:46

Rany boskie! Światowy Kongres Żydów potępił wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że oprócz zbrodniarzy polskich, rosyjskich, ukraińskich i niemieckich byli też zbrodniarze żydowscy a ty się jakimiś głupotami zajmujesz? Wy, Totalna Opozycja, naprawdę funkcjonujecie w innym świecie...
Sun Tzu
VIP
VIP
 
Posty: 4277
Dołączył(a): 11 października 2011, 22:55

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez Jozin.1 » 18 lutego 2018, 13:51

W sumie fakt, dobra zmiana puszczona za granicę robi większe porządki.....
Avatar użytkownika
Jozin.1
VIP
VIP
 
Posty: 1056
Dołączył(a): 18 grudnia 2017, 23:22

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez dragoness » 18 lutego 2018, 14:39

Sun Tzu napisał(a):Rany boskie! Światowy Kongres Żydów potępił wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że oprócz zbrodniarzy polskich, rosyjskich, ukraińskich i niemieckich byli też zbrodniarze żydowscy a ty się jakimiś głupotami zajmujesz? Wy, Totalna Opozycja, naprawdę funkcjonujecie w innym świecie...

Pewien madry Żyd (bodajże Singer) powiedział, że Żyd nie może istnieć bez antysemityzmu i gdyby tenże nie istniał, to Żyd by go stworzył. pan Morawiecki powiedział głośno niewygodną prawdę. Taki artykuł znalazłam, oczywiście należy go przefiltrować przez źródło, ale część z tego to prawda. http://prawy.pl/66223-prawda-zydow-w-oc ... st-faktem/
Avatar użytkownika
dragoness
VIP
VIP
 
Posty: 8974
Dołączył(a): 26 lutego 2009, 19:56

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez Jozin.1 » 18 lutego 2018, 17:50

W przytoczonym artykule, dość mocno rozbawił mnie fragment ten :

"Zamieszkujący getto Żydzi traktowali budowę murów wokół getta jako formę obrony przed urojonym przez Żydów zagrożeniem ze strony Polaków. Mur getta był materialnym symbolem realizacji idei autonomii terytorialnej. Żydzi (w większości fundamentaliści religijni) byli zadowoleni z zamknięcia w getcie, zamknięcia, które chroniło ich przed nieczystym światem zewnętrznym."

Z niecierpliwością zacząłem szukać nawet informacji, że na wieść o utworzeniu getta w Wa-wie, zaczęłi do niego ściągać tłumnie wszyscy Żydzi z całej okupowanej Polski by móc zamieszkać w tej wspaniałej enklawie Narodu wybranego....
Dzięki, nieźle mnie ubawiłaś w tą smutną jak pi..da niedzielę... :rotfl:
Avatar użytkownika
Jozin.1
VIP
VIP
 
Posty: 1056
Dołączył(a): 18 grudnia 2017, 23:22

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez dragoness » 18 lutego 2018, 18:36

Napisałam, że zawartość należy przefiltrować? Dlaczego tego nie zrobiłeś?
Avatar użytkownika
dragoness
VIP
VIP
 
Posty: 8974
Dołączył(a): 26 lutego 2009, 19:56

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez grzeh » 18 lutego 2018, 22:26

dragoness napisał(a):
Sun Tzu napisał(a):Rany boskie! Światowy Kongres Żydów potępił wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że oprócz zbrodniarzy polskich, rosyjskich, ukraińskich i niemieckich byli też zbrodniarze żydowscy a ty się jakimiś głupotami zajmujesz? Wy, Totalna Opozycja, naprawdę funkcjonujecie w innym świecie...

Pewien madry Żyd (bodajże Singer) powiedział, że Żyd nie może istnieć bez antysemityzmu i gdyby tenże nie istniał, to Żyd by go stworzył. pan Morawiecki powiedział głośno niewygodną prawdę. Taki artykuł znalazłam, oczywiście należy go przefiltrować przez źródło, ale część z tego to prawda. http://prawy.pl/66223-prawda-zydow-w-oc ... st-faktem/


w przytoczonym 'źródle':
Bibliografia: Ewa Kurek „Poza granicą solidarności. Stosunki Polsko Żydowskie 1939-1045″ WSU 2006


pozycja: Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945; Ewa Kurek
będzie prawdopodobnie za niedługo lekturą obowiązkową

O jeden krok za daleko - ambasador Izraela potrząsnęła Polakami - dr Ewa Kurek
https://www.youtube.com/watch?v=CuLdjMijzsg
Avatar użytkownika
grzeh
VIP
VIP
 
Posty: 1672
Dołączył(a): 30 lipca 2011, 22:21

Re: PiS - rządy i opozycja

Postprzez Sun Tzu » 18 lutego 2018, 22:31

Z niecierpliwością zacząłem szukać nawet informacji, że na wieść o utworzeniu getta w Wa-wie, zaczęłi do niego ściągać tłumnie wszyscy Żydzi z całej okupowanej Polski by móc zamieszkać w tej wspaniałej enklawie Narodu wybranego....


Chłopczyku! Twoja wiedza historyczna jest uboga...
Sun Tzu
VIP
VIP
 
Posty: 4277
Dołączył(a): 11 października 2011, 22:55

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Wolna strefa

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 24 gości